Het consult

Alle informatie over een hoe een consult verloopt

Het consult

Het eerste gesprek (intake) inclusief het eerste consult duurt 90 minuten. Om goed inzicht te verkrijgen wordt er tijdens dit eerste gesprek een uitgebreide anamnese afgenomen en heeft u ruim de gelegenheid om uw klacht(en) toe te lichten. Ook de pols wordt nauwkeurig gevoeld, uw tong wordt bekeken en eventueel worden enkele meridiaan punten op het lichaam gepalpeerd. Op basis van deze intake kan bepaald worden waar het consult, die aansluitend plaatsvindt, zich op moet richten. Vervolgconsulten duren 60 minuten en beginnen eerst met een kort vraaggesprek. Ook de pols wordt gevoeld en de tong bekeken. Zo wordt elke consult aangepast aan uw huidige gesteldheid.

Voorafgaand aan het consult

Tongdiagnose is een belangrijk onderdeel en geeft informatie over het functioneren van orgaansystemen. Het is daarom belangrijk voorafgaand aan het consult geen koffie te drinken, drop te eten of ander voedsel tot u te nemen wat sterk de tong kleurt. Ook vragen wij u niet de tong te poetsen voorafgaand aan het consult. Wanneer u zwanger bent, dient u dat tijdens de eerste afspraak altijd te melden.

Frequentie

Dit is afhankelijk van uw klacht. Gebruikelijk is 1 keer per week. Bij ernstige aandoeningen kan de frequentie de eerste weken ook 2 keer per week zijn. Dit wordt van te voren met u besproken.

Het consult bij Acupunctuur Gwen
De praktijk